Teana Cramer Kaho‘ohanohano KSK’00 and Kaz Kaho‘ohanohano